Home
Bedrijfsprofiel
Mediation
Trainingen
Coaching
Contact

Math Boesten
Communicatie & Conflicthantering

Postbus 23036
6367 ZG Voerendaal

06 - 23 57 92 59
info@boesten-mediation.nl

Download het tarieven overzicht

 

Ontwerp & realisatie: DesignerWorks / Inter-Media

Mediation in Onderwijssituaties

Scholen vormen de dagdagelijkse plek waar kinderen, jeugdigen en jong volwassenen zich ontwikkelen tot volwassen mensen.

Wisselwerking als wezenlijk aspect van groei

 

In de verschillende ontwikkelingsfasen worden ze hierbij begeleid door leerkrachten, docenten en mentoren. Leerlingen staan met elkaar voortdurend in wisselwerking.

Aftasten, grenzen van zichzelf en de ander verkennen, vergelijken, steun en veiligheid bij elkaar zoeken, vormen wezenlijke aspecten van groei. Botsingen vormen een gezond element van deze groei.

Als botsingen en aanvaringen tussen leerlingen niet meer leiden tot groei, maar dreigen te ontwikkelen tot een conflict, vraagt dit een adequate aanpak.

Mediation als basis voor werkbare verhoudingen en een veilig schoolklimaat

Peer mediation is hierbij een optie. Bij peer mediation treedt een mede-leerling (peer) op als bemiddelaar in het conflict van klas- of schoolgenoten,. Oplossingen die door leerlingen, samen met een leeftijdsgenoot, de peer-mediator, bedacht zijn houden vaak langer stand dan een opgelegde oplossing door het onderwijzend personeel.

Een veilig schoolklimaat is een gunstig neveneffect dat op termijn bereikt zal worden. Leerlingen gaan ervaren dat ruzies bij het leven horen, ook op school, maar dat deze onderling adequaat kunnen worden opgelost. Leerlingen en leerkrachten kunnen getraind en periodiek ondersteund worden in het toepassen van deze vorm van conflicthantering.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Math Boesten Communicatie & Conflicthantering © 2014 |** Algemene voorwaarden |** Privacy policy |** Disclaimer |