Home
Bedrijfsprofiel
Mediation
Trainingen
Coaching
Contact

Math Boesten
Communicatie & Conflicthantering

Postbus 23036
6367 ZG Voerendaal

06 - 23 57 92 59
info@boesten-mediation.nl

Download het tarieven overzicht

 

Ontwerp & realisatie: DesignerWorks / Inter-Media

Mediation in Werksituaties

In een organisatie werken mensen met elkaar. Een prettige sfeer en een efficiënte samenwerking zijn belangrijke factoren in een gezonde organisatie.

Belangen-tegenstellingen oplossen door goede communicatie

 

Communicatie staat hierbij centraal. Medewerkers communiceren met elkaar en met hun leidinggevende om de gestelde doelen en resultaten te bereiken.

Meestal verloopt dit goed. Zelfs als er belangen-tegenstellingen zijn lukt het mensen veelal zelf om tot oplossingen te komen.

Als er toch fricties ontstaan en deze onbesproken blijven kan er in de loop van de tijd, zeker onder invloed van toenemende werkdruk, een situatie ontstaan die uiteindelijk escaleert in een conflict. Ook conflicten kunnen, als ze constructief tegemoet getreden worden, kansen bieden. Ze kunnen de weg vrij maken naar nieuwe inzichten, meer wederzijds respect en een betere onderlinge afstemming.

Mediation als basis voor werkbare verhoudingen

Een (sluimerend) conflict dat niet wordt onderkend kan op den duur leiden tot demotivatie van de betrokken medewerkers, verslechtering van de werksfeer, toename van het verzuim, met als gevolg slechtere prestaties. Het is daarom van belang om ervoor te zorgen dat conflicten op de werkvloer worden onderkend en aangepakt. Met behulp van een onafhankelijke, deskundige buitenstaander: de mediator, kunnen conflicten in een arbeidssituatie worden omgebogen naar werkbare verhoudingen en vaak zelfs worden opgelost.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Math Boesten Communicatie & Conflicthantering © 2014 |** Algemene voorwaarden |** Privacy policy |** Disclaimer |