Home
Bedrijfsprofiel
Mediation
Trainingen
Coaching
Contact

Math Boesten
Communicatie & Conflicthantering

Postbus 23036
6367 ZG Voerendaal

06 - 23 57 92 59
info@boesten-mediation.nl

Download het tarieven overzicht

 

Ontwerp & realisatie: DesignerWorks / Inter-Media

Trainingen conflicthantering en omgaan met agressie

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Samenwerking en communicatie zijn hierbij sleutelbegrippen. In alle geledingen werken mensen samen. Ze praten iedere dag met elkaar over de eigen en over de gezamenlijke ideeën en activiteiten.

Effectieve communicatie van wezenlijk belang

 

Effectieve communicatie is van wezenlijk belang om de gestelde doelen te behalen en verandertrajecten te realiseren.

Waar mensen elkaar ontmoeten zijn er ook verschillen van mening, verschillen in belangen en doelen. Wanneer deze opvattingen, belangen en doelen onverenigbaar zijn of lijken kan er sprake zijn van een (dreigend) conflict.

Zonder conflicten is verandering bijna niet mogelijk. Een conflict kan leiden tot betere afspraken en regels. Een conflict kan lucht geven aan, soms lang, opgekropte irritaties of frustratie. Dit kan leiden tot een betere samenwerking, tot een versteviging van de relatie, een groter wederzijds vertrouwen en betere prestaties.

Verschillen en onenigheden kunnen vijandige gevoelens oproepen. Als deze niet adequaat worden opgelost, kan dat tot spanning en onvrede leiden. Belangen en / of doelstellingen die blijven botsen met elkaar schaden de samenwerking en het onderling vertrouwen. Als geen van de partijen de verantwoordelijkheid op zich neemt om het geschil op te lossen is er sprake van een vastgelopen conflict.

Leer conflicten te hanteren

Bij de training conflicthantering richten wij ons op het leren hanteren van deze conflicten als partij en als bemiddelaar. Tijdens de training kunnen zowel het aanbieden van de basisprincipes van communicatie, theoretische inzichten in effectiviteit, het ontstaan van conflictcommunicatie, als het gericht aanleren van vaardigheden, aan de orde komen.

Wij bieden in co-trainerschap een gevarieerd en inspirerend programma aan. Interactieve presentaties wisselen we af met praktische werkvormen.

De trainingen conflicthantering zijn van toepassing op de interne communicatie van organisaties of de communicatie met klanten. Wij bieden de trainingen op maat aan op basis van de vraag.

Voor wie zijn de trainingen bedoeld?

Een training conflicthantering is geschikt voor iedereen die in werk of privé te maken heeft met conflicten en die zijn/haar inzicht en vaardigheden wil vergroten in het hanteren hiervan. Wij verwachten van deelnemers dat ze bereid en in staat zijn om te kijken naar zichzelf en hun eigen aandeel in conflicten.

Wij bieden trainingen aan op de gebieden:

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Bekijk hieronder onze korte video impressie van de Training Effectieve Interventies bij Ongewenst Gedrag

Math Boesten Communicatie & Conflicthantering © 2014 |** Algemene voorwaarden |** Privacy policy |** Disclaimer |